Phần mềm quản lý Argus Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Argus Monitoring Software Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
account flashing software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed For bank account flashing software 9 Kiến trúc phần mềm, Forum Software, Phần mềm cài sẵn, Phát triển phần mềm, Phần mềm quản lý Argus Sep 5, 2017 Sep 5, 2017Đã kết thúc ₫13421793
Nagio plugin setup for MongoDB Hi, I have a Nagios monitoring server and 2 MongoDB server that need to be monitored by Nagios server. All servers run CentOS. You must have experience with Nagios and Linux, and have configured this before. 10 Linux, NoSQL Couch & Mongo, Phần mềm quản lý Argus Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Đã kết thúc ₫386364
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »