Asana Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.0 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Asana Profressional? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Asana and PipeDrive Integration ( Tasks ) Hi, Our company uses PipeDrive ( [url removed, login to view] ) as our CRM tool and ASANA ( [url removed, login to view] ) as our task management tool. In PipeDrive you can create and assign tasks to CRM Deals and we need a way to create and update this taks from PipeDrive to ASANA automatically every time they are created or updated. Additionally when a task is completed in ASANA should ... 12 Javascript, Python, Dịch vụ Web, Asana Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Đã kết thúc ₫7931818
Tableau proxy Tableau developer/admin proxy required 3 Asana Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Đã kết thúc ₫9045455
Hotel Network Development Specialist BlockChain Hotels BlockChain Hotels is an awesome hospitality startup that is changing the hotel industry with a new category of fun, energy independent hotels based on cryptocurrency. From the sustainable shipping container architecture, to the inclusive co-working spaces and entertainment features, to the innovative real estate investment model, Blockchain Hotels is working to develop a glob... 1 Nhân sự, Quản lí, Asana Mar 21, 2018 Mar 21, 2018Đã kết thúc ₫117094262
Executing on tactical tasks I need help executing on multiple different tactical tasks in order to ensure that I reach defined goals and outcomes on a quarterly basis. These tasks could include research, scheduling, email and phone communication, booking travel, and tracking initiatives. I am currently a digital strategy consultant and have multiple different initiatives in play. Agility and respect are paramount. 5 Excel, Asana Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Đã kết thúc ₫363636
Help me organize my Asana and team I need you to help me organize the weekly tasks/responsibilities for a VA. Stuff like: - Publishing on a blog X times/week. - Making social calendar. - Publishing on social channels. - Building X links. Please tell me your experience with Asana and handling virtual teams. Also, say hoola in your application so I know you're human! 14 Quản lí dự án, Trợ lí trực tuyến, Quản lí, Lập kế hoạch dự án, Asana Jan 23, 2018 Jan 23, 2018Đã kết thúc ₫3431818
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »