Assembla Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 27.3 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Assembla Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Select the correct answer from old data of a selection I have two files with almost 1000 english questions and 750 computer questions with four possible answers. I have even the correct answers (file B) Your job is to select, from the list of the answers (file B), the correct ones giving me back the two files with only the correct answer, removing the 3 incorrect. For example: 1 Mr Brown ____ the manager of the ____ site. A are / home B is / bu... 6 Assembla Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Đã kết thúc ₫522727
static and dynamic The program must be analyzed in detail (but with less emphasis on details) methods learned in the laboratory. What follows: - understanding the code itself. The executable contains several functions and global variables, identified only by addresses. In the README's will have to make a description of these functions and variables: the address found in the code, many arguments have type, the r... 2 Động lực học, Lắp ráp, x86/x64 Assembler, Lắp ráp nội thất, Assembla Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Đã kết thúc ₫1181818
encode and decode2 NASM, is an 80x86 and x86-64 assembler designed for portability and modularity enun Implement a program that decodes an array of strings encoded by different cryptographic methods. Structure and implementation details This assignment is made up of several subsections, each subsection comprising decoding a number encoded by a specified method. Paragraphs can be solved independently, bu... 1 Lắp ráp, x86/x64 Assembler, Lắp ráp nội thất, Assembla Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Đã kết thúc ₫568182
decoding and encoded for NASM, is an 80x86 and x86-64 assembler designed for portability and modularity Implement a program that decodes an array of strings encoded by different cryptographic methods. This assignment is made up of several subsections, each subsection comprising decoding a number encoded by a specified method. Paragraphs can be solved independently, but can reuse fragments of solving a subsection in... 2 Lắp ráp, x86/x64 Assembler, Assembla Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Đã kết thúc ₫1818182
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »