Vật lý học thiên thể Công việc và cuộc thi

Astrophysics is a scientific discipline concerning the study of physics and universe. Highly skilled experts work in this field mainly in the academic disciplines. If you need help with Astrophysics work simply post your project here and let freelancers bid on your projects.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Astrophysicist? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
simple physics/dynamics question SOLVE FIRST QUESTION ONLY in 24 hours BUDGET : 20$ YOU NEED ONLY TO SOLVE THE FIRST QUESTION ( DERIVE THE EQUATIONS ) QUESTION 2 AND QUESTION 3 ARE NOT REQUIRED 10 Viết kĩ thuật, Động lực học, Vật lý học thiên thể, Vật lý Oct 19, 2017 Oct 19, 20171n 20g ₫545455
Astrology webinars We require you to focus on the basics of astrology and teach these through live webinars. Presentation and experienced knowledge is a must. 2 Vật lý học thiên thể Sep 2, 2017 Sep 2, 2017Đã kết thúc ₫4414790
give some astrology Consultation give some astrology Consultation 4 Vật lý học thiên thể Aug 29, 2017 Aug 29, 2017Đã kết thúc ₫573542
Function to calculate night time along a travel I need a javascript function that will calculate the night time along a journey between point A and B. The parameters of the function are : - the date as timestamp in ms, - point A and B coordinates as (degrees that are positive to the north, degrees that are positive to the east), - departure time and arrival time in UTC as HHmm, The function should return how many minutes the journey wa... 8 Javascript, Vật lý học thiên thể Jul 11, 2017 Jul 11, 2017Đã kết thúc ₫795455
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »