ATS Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
ATS sales requires sound technical knowledge, especially in the cloud space. The role requires deep understanding of customer challenges; understanding the importance of cloud adoption and benefits such as security, management and integration of technologies and solutions to improve their business capabilities. Must be able to negotiate the value of cloud solution with presentation skills.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an ATS Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »