Axure Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Axure Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Axure developer Looking for experienced Axure developer to wireframe responsive web based application. Project is for about 50 wireframes plus mapping user flow. 5 UX Design, Axure, Wireframes Sep 19, 2017 Sep 19, 2017Đã kết thúc ₫7727273
Create wireframes and user journey We have the final visual design - we need someone to create the ux process for that final work, wireframes and the user journey. Just a portion of the application. less than 10 wireframes. Budget is about $100 13 UX Design, Axure, Wireframes Jul 17, 2017 Jul 17, 2017Đã kết thúc ₫3704545
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »