Sàn tre Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Bamboo Flooring? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Integrating Bamboo with svn Hi I have a automation project which is built in Selenium using Ant build tool. I want to set up Bamboo for continous integration tool and code should directly be fetch from repository. BId only if you have expereince in bamboo. 3 Kiểm tra/QA, Kiểm tra kỹ thuật tự động, Git, Sàn tre Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Đã kết thúc ₫128733
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »