Bare metal programming is writing firmware which directly runs on the hardware without having any underlying abstraction such as operating systems.
Generally bare metal programs will have a minimal bootloader to initiate the processor,clock and memory and jump to main program.

Thuê Embedded Engineers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD

    Các bài viết top Bare Metal cộng đồng