Tiếng Basque Công việc và cuộc thi

Basque is the official language of the Basque Region spanning Span and France.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Basque Translator? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Project for Transtexts Translation S. Hi Transtexts Translation S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 13 Dịch thuật, Viết kĩ thuật, Chép lời, , Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Basque Sep 9, 2017 Sep 9, 2017Đã kết thúc ₫377858
Translators required - Basque We are looking for talented professional translators for regular cooperation. You must hold a degree in Translation, Languages, or a specific discipline (e.g. Life sciences, Finance, etc) and have at least 3 years experience in your domain. Excellent language and translation skills, and a good writing style with accurate spelling and grammar are a must. You must be a CAT tools user and competent... 10 Dịch thuật, Đọc bông, Biên tập, Tiếng Basque Jul 24, 2015 Jul 24, 20155n 3g ₫409091
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »