Nhà tắm Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Bathroom Specialist? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Interior/Exterior Design of existing Floor plan Hi, I have finalized the floor plan layout for my house and now need to come up with the interior and exterior design based on the attached floor plan. The main focus areas are: Kitchen design Bathrooms design Cupboard Designs Room designs Outdoor areas Indoor areas Doors and Windows I am looking for a modern design that is functional yet beautiful ... 17 3D Modelling, Nhà tắm, Kiến trúc xây dựng, Thiết kế Nhà, Thiết kế nội thất Oct 11, 2017 Oct 11, 20174n 23g ₫1772727
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »