Blog Writing Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.8 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - khoảng 200 USD với các dự án trung bình đã hoàn thành.                          Cho dù bạn cần tiếp cận thị trường nào, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới,                          sẵn sàng làm việc với bạn để đưa doanh nghiệp của bạn vượt ra khỏi ranh giới thông thường.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Blog Writer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Need an Expert writer... Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 9 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 22g $54
Blog writings. Hello! Looking for some writer who will be qualified on blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 20 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 21g $103
Indian Writers for various Niche Hello, Looking for Indian Writers for Long-term basis. Those who can write on different niche, know about SEO-writing. Must be able to deliver 1000-2000 words in a day. Pay will be INR 75 for 500 words. Payment can be twice in a week initially, then twice in a month. Freshers Can Apply As well. Only those who know how to write in MS office need to apply. No Time Wasters Please. No PLAG, SPIN TO... 10 Viết kĩ thuật, Ghostwriting, Article Writing, Blog Writing, SEO Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 21g $15
Article writings. Hello! Looking for some writer who will be qualified on articles writings. Skilled writer needed basically. Because, I have many more writing projects. I need 8-10 articles per week. My budget is $7 to $10 for each article. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a ... 21 Viết quảng cáo, Article Writing, Viết lại bài báo, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 21g $73
my bigrock domain connect with blogger my domain is bought bigrock but this hosting is I choose blogger so I'm connect with blogger on my domain...but I see error 9 on blogger 7 Thiết kế trang web, Tạo Blog, Thiết kế Blog, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 18g $16
Blog writings Hello! Looking for some writer who will be qualified on blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 37 Viết quảng cáo, Article Writing, Viết lại bài báo, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 13g $82
Need an Expert writer.. Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 28 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 12g $90
Seo writing I need a writer with experience in seo writing and keyword based writing. 32 Tiếp thị qua Internet, SEO, Article Writing, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 12g $12
Looking for CREATIVE Content Writers for a NEW TRAVEL BLOG Urgently looking for ACE Content Writers for a Startup Travel Blog. The content writer MUST have prior experience writing for a Travel Blog. I need the content for the website (all Pages): HOME ABOUT US BLOG RESOURCES CONTACT US The candidate MUST be very creative with words and Must write to ENGAGE Audience rather than a boring content! If the candidate surpasses this Project with Great Writing... 24 Research Writing, Viết du lịch, Viết sáng tạo, Blog Writing, SEO Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 12g $20
Write simple listicles out of given ideas (Indian writers only) Hi, I’m looking for two ghost writers who can write listicles on the topics that I will provide. I am looking for Indian writers. Before you bid, please read the following points carefully. 1. Your will be paid 30 paise per word (not exceeding 1000 words each article). 2. The only reward you will get is the fee. You will receive no credit for the articles you will write. 3. You will have to... 12 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 11g $16
Urgently looking for Content Writers for a TRAVEL BLOG Urgently looking for ACE Content Wrtiers for a Startup Travel Blog. The content writer MUST have prior experience writing for a Travel Blog. I need the content for the website (all Pages). The candidate MUST be very creative with words and Must write to ENGAGE Audience rather than boring content! 24 Viết du lịch, Viết sáng tạo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing, SEO Writing Jun 20, 2018 Hôm nay6n 9g $26
Articles onlines kindly in need of a prolific writer who is able to write a topic plagiarism free, within a given duration of time maintaining the high quality 13 Article Writing, Soạn thảo nội dung, Blog Writing, SEO Writing Jun 19, 2018 Hôm nay6n 7g $18
Regular Blogs writer needed Hello! Looking for some writer who will be qualified on blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 23 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 19, 2018 Hôm nay6n 2g $66
Blogs writing.. Hello! Looking for some writer who will be qualified on blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 23 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 19, 2018 Hôm nay6n $64
Need a qualified writer.. Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 34 eBooks, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 21g $107
Blogs writing. Hello! Looking for some writer who will be qualified on articles & blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 articles/blogs per week. My budget is $7 to $10 for each article or blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster ... 29 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 20g $85
Blogs writing Hello! Looking for some writer who will be qualified on articles & blogs writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 articles/blogs per week. My budget is $7 to $10 for each article or blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster ... 27 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 14g $84
Articles writing.. Hello! Looking for some writer who will be qualified on artiicles writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 articles per week. My budget is $7 to $10 for each article. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 31 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 11g $86
Very short chapters writing needed. Hello! We are looking for someone who'll very talented on chapter writing. I've many many writing projects. Actually we want some regular creative writer. If you do great on this then I'll offer you many more writing projects. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Many thanks 5 Viết quảng cáo, Ghostwriting, Article Writing, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 11g $15
Very short chapters writing needed. Hello! We are looking for someone who'll very talented on chapter writing. I've many many writing projects. Actually we want some regular creative writer. If you do great on this then I'll offer you many more writing projects. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Many thanks 28 Viết quảng cáo, Ghostwriting, Article Writing, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 10g $17
SEO content for my website's blog We're looking for a content writer who is expert in SEO to write SEO friendly articles on our blog. The website is a business that provides academic writing services and blog is for articles that talk about interesting topics and tips on how to write academic work (for example: how to choose my research question?) so we can target a higher traffic of students. Please give your quote for a 1,0... 23 SEO, Article Writing, Soạn thảo nội dung, Blog Writing, SEO Writing Jun 18, 2018 Jun 18, 20185n 2g $37
Need a qualified writer Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 28 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 18, 2018 Jun 18, 20184n 23g $92
Event description & Blog writing I need you to write some content for a website. 25 Article Writing, Soạn thảo nội dung, Blog Writing, SEO Writing Jun 18, 2018 Jun 18, 20184n 14g $17
Versatile Indian Writers Hello, Looking for Indian Writers for Long-term basis. Those who can write on different niche, know about SEO-writing and comfortable in writing website contents need to apply. Must be able to deliver 1500-2000 words in a day. Pay will be INR 60 for 500 words. Payment can be twice in a week initially, then twice in a month. Freshers Can Apply As well. No PLAG, SPIN TOOL. 14 Article Writing, Blog Writing, Ghostwriting, SEO Writing, Viết kĩ thuật Jun 18, 2018 Jun 18, 20184n 14g $16
Blogs needed Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 39 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 17, 2018 Jun 17, 20184n 1g $81
need french article writers who can write a 1000 for $2 hello, we are looking for french article writers to write up to 60+ french articles. articles must be error free and readable. we need someone who is a native French speaker and not just a fluent `speaker. The amount you would earn would depend on your speed so we would start with one article to be summited in lemme say 3 hours... From there we can start fully but remember our budget is $2 for eve... 10 Article Writing, Tiếng Pháp (Canada), Tiếng Pháp, Blog Writing Jun 17, 2018 Jun 17, 20183n 18g $3
Content for Early Develolment in Malaysia - for facebook page (PREFERRED MALAYSIAN) Content for Early Develolment in Malaysia - for facebook page 19 Viết sáng tạo, Soạn thảo nội dung, Journalist, Viết học thuật, Blog Writing Jun 17, 2018 Jun 17, 20183n 10g $16
I need a person who can design my blog Im sneha and I'm a travel blogger in Instagram and I really wanna step my game up. 14 Thiết kế Blog, Blog Writing Jun 16, 2018 Jun 16, 20182n 19g $122
Blogs writer needed- Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 14 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20182n 1g $85
Creative writing needed. Hello! We are looking for someone who'll very talent on writing section. I've many many writing projects. If you do great on this then I'll offer many more ongoing projects. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thanks 28 Ghostwriting, Article Writing, Viết sáng tạo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20182n $90
Need a Skilled writer.. Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 7 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20182n $85
Blog writer needed!!! Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 25 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20181n 17g $80
Need a Skilled writer. Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 41 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20181n 12g $92
Blog writer needed!! Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 32 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20181n 12g $88
Uni Content Writer Needed! We need someone to write SEO content (250 words) about education (University) Content objective:- persuade international students to study private university in Malaysia Prefer writer: International student studying in Malaysia, or have had equivalent experiences. Sample content: - Step by step applying for university in Malaysia, [login to view URL] - What are the top universities to study engi... 24 Blog, Soạn thảo nội dung, Content Marketing, Blog Writing, SEO Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20181n 11g $22
5 blogs of 300 words each I need you to write some content for some topics. 26 Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 15, 2018 Jun 15, 20181n 10g $21
I need to hire an experienced tech writer 151- 29/05/2018 06:28 EDT - 05/06/2018 07:18 EDT Each article must be of 1000 - 2000 words length. I'll give titles and keywords/subject matter. Will also be given clear instructions on the format and how to structure the content for best ranking. Use of LSI keywords would be required. This will be an on going arrangement and you will be assigned work ad-hoc as clients come on. Must be dedicated and keep open communication in order to ... 4 Article Writing, Soạn thảo nội dung, Content Marketing, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20181n 6g $9
Need a Skilled writer Hello! We are looking for some writer who'll be the best on writing section. We have many more projects like Articles, Blogs, Web content & Book writing. So, creative and expert writer needed for this job. If writer do great job for his first work then we'll offer him many more ongoing projects in future. Only native English speaker are welcomed to place bid on this project. No time ... 25 Ghostwriting, Article Writing, Viết sách, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20181n 3g $78
Blog writer needed! Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 24 Viết quảng cáo, Ghostwriting, Article Writing, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20181n $71
Blogs writer needed! Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 blogs per week. My budget is $7 to $10 for each blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. Thanks a lot. 22 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201823g 34t $80
Need virtual assistant I need someone who can anticipate my needs, someone who can make social media accounts and go out and generate leads for my business. someone who can write or re write blog posts and publish them on wordpress, i need someone who will listen to an idea of mine, and bring it to life with an outline, and if need be, write an article quick to post up on wordpress. I am also lookong for an assistant th... 33 WordPress, Trợ lí trực tuyến, Quảng bá truyền thông, Social Media Management, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201817g 33t $28
I need to hire an experienced tech writer 141- 29/05/2018 06:28 EDT - 05/06/2018 07:18 EDT Each article must be of 1000 - 2000 words length. I'll give titles and keywords/subject matter. Will also be given clear instructions on the format and how to structure the content for best ranking. Use of LSI keywords would be required. This will be an on going arrangement and you will be assigned work ad-hoc as clients come on. Must be dedicated and keep open communication in order to ... 10 Article Writing, Soạn thảo nội dung, Content Marketing, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201816g 16t $5
News reports Millian need a gap filling in their business - News report writing for email marketing, the website and social media. Millian run a networking events company in the UK with a focus in the Northwest England. Our news stories need to be focused on the contractors and rail companies within the industry and not rail passenger driven. Requirements - Highly skilled English - ability to research the ... 23 Article Writing, Newsletters, Tiếng Anh (Anh), Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201814g 30t $12
Articles & Blogs needed... Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 articles or blogs per week. My budget is $7 to $10 for each article or blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. T... 32 Viết quảng cáo, Article Writing, Viết lại bài báo, Viết sáng tạo, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201811g 52t $83
Writing artciles for technology I need you to write some articles. 19 Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Viết bài kinh tế, Blog Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20188g 21t $15
Articles and Blogs needed.. Hello! Looking for some writer who will be qualified on multiple writings. Skilled writer needed basically. I have many more writing projects. I need 8-10 articles or blogs per week. My budget is $7 to $10 for each article or blog. If anyone impress me for his great work then I'll offer him many more ongoing projects. Native English speaker only. More details on chat. No time waster please. T... 23 Ghostwriting, Article Writing, Viết lại bài báo, Soạn thảo nội dung, Blog Writing Jun 13, 2018 Jun 13, 20182g 41t $89
Showing 1 to 46 of 46 entries
« 1 »