Tiếng Bosnia Công việc và cuộc thi

Bosnian is the official language of Bosnia with many millions of speakers.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Bosnian Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Project for Vahidin Hi Vahidin, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 13 Nhập liệu, , Tiếng Anh (Anh), Tiếng Croatia, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Bosnia Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Đã kết thúc ₫454545
1009 - Bosnian Translator We would like to translate the enclosed file from Bosnian into English in a Word doc. All applicants must possess a strong command of both languages and must possess verifiable proof of translation expertise in the language pair. Budget: $5.00 USD (and a great review!), Turnaround: Immediate 14 Dịch thuật, Word, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Bosnia Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Đã kết thúc ₫90909
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »