Tiếng Bosnia Công việc và cuộc thi

Bosnian is the official language of Bosnia with many millions of speakers.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Bosnian Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
English to Bosnian 1500 words We would like to hire a native Bosnian translator to translate some easy strings into Bosnian from English. 53 Dịch thuật, Tiếng Croatia, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Macedonia, Tiếng Bosnia Jan 27, 2018 Jan 27, 2018Đã kết thúc ₫113636
Translate 1051 words from English to Bosnian language and proofread 241 words in existing translations For this work I have coded a user-friendly translation system, so you don't have to send files. Faster for both of us. 26 Dịch thuật, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Bosnia Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Đã kết thúc ₫700960
Project for Vahidin Hi Vahidin, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 13 Nhập liệu, , Tiếng Anh (Anh), Tiếng Croatia, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Bosnia Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Đã kết thúc ₫454545
1009 - Bosnian Translator We would like to translate the enclosed file from Bosnian into English in a Word doc. All applicants must possess a strong command of both languages and must possess verifiable proof of translation expertise in the language pair. Budget: $5.00 USD (and a great review!), Turnaround: Immediate 14 Dịch thuật, Word, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Bosnia Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Đã kết thúc ₫90909
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »