Dầm chia Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Brackets? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Design project I need someone to alter some images. 5 Dầm chia, Book Artist Nov 19, 2017 Nov 19, 2017Đã kết thúc ₫10397315
Build a Website Hello, this would actually be a birthday present for my fiancee who wants to create a simple blog website. The website should have some features in it, like a nice navigation bar that shows a drop down menu once the cursor gets moved over it. My fiancee would like to continue working on her website in the future. She uses currently Brackets, but has difficulties to start. I, myself, have programm... 10 Thiết kế trang web, CSS, HTML5, HTML, Dầm chia Jul 9, 2017 Jul 9, 2017Đã kết thúc ₫4840909
Data Research Acquire product data for a list of companies provided and populate the data within a set template 5 Nghiên cứu pháp lý, Khai thác dữ liệu, Dầm chia Jul 7, 2017 Jul 7, 2017Đã kết thúc ₫454545
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »