Gạch Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Bricklaying? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Hormigon pulido -- 2 limpiar jardín, compactar terreno y preparar caídas a rejillas, hormigonar y pulir, zuncho y levantar muro. 0 Gạch Jun 20, 2018 Hôm nay6n 8g -
Hormigon pulido limpiar jardín, compactar terreno y preparar caídas a rejillas, hormigonar y pulir, zuncho y levantar muro. 0 Gạch Jun 20, 2018 Hôm nay6n 8g -
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »

Xem nhiều hơn:

bricklaying jobs