Kiểm định công trình Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Building Certifiers? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
XML-Signature VB6.0 Example using .pfx certificate Hi I need a simple VB 6.0 example program the one Get 1 .xml file (Get [url removed, login to view]) , select a X.509 Certificate from the Windows SSL certificates and Generate 1 New .xml file (Get [url removed, login to view]) With the Signature as show here: - <Signature xmlns="[url removed, login to view]"> - <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm=&qu... 0 XML, Visual Basic, Bảo mật Internet, Kiểm định công trình Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Đã kết thúc -
house extention Good day, I am looking to extend my current living space by building an extension onto the existing house. It is an RDP house in mamelodi pretoria east and i wish to start the project within the next 2 months. Regards Graham 6 Kiến trúc xây dựng, Kiểm định công trình Sep 4, 2017 Sep 4, 2017Đã kết thúc ₫29191941
Drawings for a DA I need some graphic design. I need drawings for a cafe/cake shop. Which I can then lodge with council for a DA (development application) 11 Xây dựng, Kiểm định công trình, Tư vấn công trình, Thiết kế công trình, Thiết kế Aug 29, 2017 Aug 29, 2017Đã kết thúc ₫7159266
My Building Certifiers Project Certify the structural integrity of my sign. 0 Kĩ thuật cấu trúc, Kiểm định công trình Aug 14, 2017 Aug 14, 2017Đã kết thúc -
Manual J Heat Load Calculations We are looking to sub contract our Manual J Heat Load calculations to expedite our current projects. 1 Xây dựng, Kiểm định công trình, Tư vấn công trình, Khảo sát công trình Aug 3, 2017 Aug 3, 2017Đã kết thúc ₫12613636
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »