Tư vấn công trình Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Building Consultants? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
need practicing architect from india for prefossional practice related enquiry i need to consul a practicing architect from india regarding some professional practice related issues and questions. 9 Kiến trúc xây dựng, Thiết kế Nhà, Tư vấn công trình, Thiết kế công trình Jun 19, 2018 Jun 19, 20185n 22g $18
Help compiling/creating all digital documents to accompany our building application I am applying for a DA for some very simple renovations and need help ensuring all of our digital documents (forms, plans, documents) are complete and in order for submission. I need someone who understands what data needs to be included in each drawing and plan to help me expedite this process. 8 CAD/CAM, Kiểm định công trình, Tư vấn công trình Jun 16, 2018 Jun 16, 20183n 18g $14
Quản lí dự án, Lập kế hoạch dự án, Tư vấn công trình, Khảo sát công trình Jun 14, 2018 Jun 14, 20181n
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »