Camtasia Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 27.3 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Camtasia Editor? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a Khmer transcribers Hello, I am looking for several translators who have good knowledge of English. I need to translate Khmer (Cambodian) to English . Only experienced and native speakers please. Thanks 4 Dịch thuật, Tiếng Croatia, Tiếng Hungari, Tiếng Anh (Mỹ), Camtasia Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Đã kết thúc ₫8181818
<Long-Term> Amateur [Video Creation-Voiceover-Simple editing] -- 2 - I am hiring a virtual assistant for part-time work. I’m not going by hours, but instead by “here’s a task, or two for the day, please go get them done”. - This is meant to be a long-term gig. I am very flexible and extremely down-to-earth with my outsourcing style. - job requirements: - •. You need a pc. Know how to edit videos (after effects etc... prett... 4 After Effects, Sản xuất video, Biên tập video, Camtasia Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Đã kết thúc ₫173613636
<Long-Term> Amateur [Video Creation-Voiceover-Simple editing] - I am hiring a virtual assistant for part-time work. I’m not going by hours, but instead by “here’s a task, or two for the day, please go get them done”. - This is meant to be a long-term gig. I am very flexible and extremely down-to-earth with my outsourcing style. - job requirements: - •. You need a pc. Know how to edit videos (after effects etc... prett... 16 After Effects, Sản xuất video, Biên tập video, Camtasia Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Đã kết thúc ₫84386364
<LONG TERM> Video Editing / Creation Video Creation and Editing of a part (or more) of the video. 43 Dịch vụ video, After Effects, Sản xuất video, Biên tập video, Camtasia Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Đã kết thúc ₫84727273
Make a website explainer video 30 to 60 seconds in length. Make a video of my website. Show examples. Will record website. May use some animation but mostly real people using the site. I will provide script and instructions. 11 Thiết kế, Camtasia, 2D Animation Nov 2, 2017 Nov 2, 2017Đã kết thúc ₫2068182
Incluir as legendas nas cenas de filmes inglês e português Preciso que alguém simplesmente copia e cola toda a legenda que eu já escrevi em texto dentro das horas certas dos filmes. Tenho no total umas 3 horas de filme para fazer esse processo. Grato! 20 Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Tiếng Anh (Mỹ), Camtasia Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Đã kết thúc ₫1991801
create an video this video will be taken some poetry 0 Camtasia Sep 16, 2017 Sep 16, 2017Đã kết thúc -
Create a Guided Video Tour For My Company Website with Camtasia I want a professional who is native in English (US) to create a guided video tour of my company website using Camtasia. Please send a guided tour you have done for another company and your rate per minute produced of the guided tour. 0 Kỹ thuật Video, Tiếng Anh (Mỹ), Sản xuất video, Biên tập video, Camtasia Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Đã kết thúc -
Create a Guided Video Tour For My Company Website Using Camtasia I want a professional who is native in English (US) to create a guided video tour of my company website using Camtasia. Please send a guided tour you have done for another company and your rate per minute produced of the guided tour. 7 Kỹ thuật Video, Tiếng Anh (Mỹ), Sản xuất video, Biên tập video, Camtasia Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Đã kết thúc ₫3383914
Showing 1 to 9 of 9 entries
« 1 »