rn
rn
rn
rn
Channel sales require prospecting and driving sales through existing channel partners and new partners. Having the ability to maintain strong relationships at all levels as well as consistently closing on sales opportunities. Strong verbal and communication skills including presentation skills and preparation of documentation. A team player who can also work independently.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Thuê Channel Salespeople

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá USD