Clojure Công việc và cuộc thi

Clojure is a contemporary spinoff dialect of Lisp for the Java Virtual Machine. It is mainly utilised as a functional programming language and clojure possesses an impressive array of immutable, persistent data structures.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Clojure Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Lexing utility for clojure I am building a library in Clojure for lexing or parsing a string in Clojure. Thus I require a co-worker to accomplish individual tasks. 0 Clojure Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Đã kết thúc -
clojure and clara rules i have a project where we need to write rules in clojure following clara rules. 2 Clojure Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Đã kết thúc ₫12613636
Knapsack problem in Clojure Although knapsack is np complete, you can still solve for small set of items. I have 2 problems that need solving (the same code should work for both). 1 Clojure Feb 1, 2018 Feb 1, 2018Đã kết thúc ₫1022727
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »