CoffeeScript Công việc và cuộc thi

Coffeescript is a small language that compiles into JavaScript. The language has been implemented to simplify JavaScript, whilst retaining its effectiveness as a programming language.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a CoffeeScript Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Cinema 4d Programing I need a programmer to write a plug-in in COFFEE for me to use on a project. Basically each frame I need in the program to replace the skin on a selected mesh object. The skins will be created in Z - Brush. In turn, we can create a an animation effect that looks like rotoscoping. 4 Cinema 4D, CoffeeScript Jan 16, 2018 Jan 16, 20183n 6g ₫6454545
Menus for Tea and coffee , smoothies outlets I need some help with my business. 2 Kế hoạch kinh doanh, CoffeeScript Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Đã kết thúc ₫403875
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »