Đổ bê tông Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Concreter? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Pour concrete porch and sidewalk Someone skilled to pour our new front porch and side walks 0 Đổ bê tông Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc -
Simulation by ABAQUS Program I want to simulate the RC beams exposure to fire from bottom surface by ABAQUS to get on heat distribution and and it's behavior(Load Vs. Deflection & strain after fire)? therre are three varialbes: concrete cover (2cm, 3cm), tempertature(650C &800C) and fire duratioon (1hr, 2hrs &3hrs). all experimental data is avaliable. 0 Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc, Phân tích phần tử hữu hạn, Đổ bê tông Aug 31, 2017 Aug 31, 2017Đã kết thúc -
Renovate the theater Redecorate a theater in TN, just simple concreting and painting and fixing the stage 0 Kiến trúc xây dựng, Thiết kế nội thất, Thợ mộc, Vẽ tranh, Đổ bê tông Jul 28, 2017 Jul 28, 2017Đã kết thúc -
building a monolithic dome Building a monolithic dome. I have the floorplans. Need someone that can produce all the architecture drawings required to get the building permits. I need a building engineer to provide input or do the engineering plans too. 0 Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật cấu trúc, Đổ bê tông Jul 22, 2017 Jul 22, 2017Đã kết thúc -
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »