Dari Công việc và cuộc thi

Dari is a language
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Dari Translator? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Literary Translator I need 2, possibly 3 short stories, written in a colloquial text message format, translated from English into Dutch, Arabic and Dari. The stories are about 4000 words long. 10 Dịch thuật, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Hà Lan, Tiếng Ả Rập, Dari Oct 20, 2017 Oct 20, 2017Đã kết thúc ₫43308029
Translate Afghani Language to English I am looking for someone from Afghanistan to translate Dari Language to English. Only Afghani bid. 7 Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Dari Sep 28, 2017 Sep 28, 2017Đã kết thúc ₫68182
Translate a document from Dari into English We are looking for a Dari-English translators to translate a LEGAL document: - Dari into English - handwritten 13 pages (scan, PDF - see below) - very short deadline - pref. for Friday, 29/09, business hours (UK time) 11 PDF, Dari Sep 28, 2017 Sep 28, 2017Đã kết thúc ₫4045972
English to Pashto and Dari 600 Words I have a document. total words : 600, I need its Translation From English to Dari and English to Pashto. Translators of these languages are welcome to apply. thank you. 10 Dịch thuật, Dari Jul 12, 2017 Jul 12, 2017Đã kết thúc ₫636364
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »