Dojo Công việc và cuộc thi

The Dojo Toolkit is a JavaScript library, created in an open source, modular framework. Established by the Dojo Foundation It has been devised to simplify speedy developments of cross-platform Ajax-based and JavaScript apps and websites.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Dojo Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
full stack dojo looking for complete front end developer. 17 PHP, Java, Javascript, Lập trình C++, Dojo Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Đã kết thúc ₫11613636
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »