Dojo Công việc và cuộc thi

The Dojo Toolkit is a JavaScript library, created in an open source, modular framework. Established by the Dojo Foundation It has been devised to simplify speedy developments of cross-platform Ajax-based and JavaScript apps and websites.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Dojo Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Programmer with Experience in ArgGIS Javascript (1-2 days of work $500) I have a small project based on arcgis and its Javascript library. I am looking for someone who has actually done this before, not someone who wants to learn thats why I am willing to pay $500 for 1 max 2 days of work. 22 Javascript, HTML5, jQuery / Prototype, Geographical Information System (GIS), Dojo Feb 20, 2018 Feb 20, 2018Đã kết thúc ₫11840909
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »