Drone Photography Công việc và cuộc thi

Drone photographers capture images and video from the sky. Get the perfect shot to sell your home or to promote your next event.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Drone Photographer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Pix4d Point Cloud Editing I am looking for an individual who has experience with the photogrammetry or structure from motion software Pix4d. The project in question is approximately 20 acres and flown at 200 feet with 80/80 overlap. In the imagery are several buildings along with some vegetation and tennis courts and there are issues with the imagery around the edges of the buildings and in other areas. We were informed to... 2 Biên tập, Máy bay không người lái, Drone Photography Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Đã kết thúc ₫795455
Drone Operator Im looking for Drone operator for a part time project. 4 Nhiếp ảnh, Drone Photography Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Đã kết thúc ₫3068182
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »