ECMAScript Công việc và cuộc thi

ECMAScript is a Standard for scripting languages.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a ECMAScript Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Back-end developer Node.js Our project automates tasks normally done by traditional property managers. Tenant Profile General Requirements and deliverables Understand [url removed, login to view] patterns and idioms Unit testing on Use Cases and Validators with Jest Create RESTful API routes following Station Five patterns Create Controllers following Station Five patterns - Use Cases, Validators, DTOs Create data... 17 node.js, Express JS, Typescript, ECMAScript Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Đã kết thúc ₫250000
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »