Econometrics Công việc và cuộc thi

Econometrics is the branch of economics concerned with the use of mathematical methods (especially statistics) in describing economic systems.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Econometrics Professional? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Statistics Project- Applications of STATA Hi, Need to complete few tasks of Statistics project using STATA. Additional details can be shared later 10 Statistics, Phân tích thống kê, Econometrics Jun 21, 2018 Jun 21, 20183n 12g $43
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »