Emerging Accounts Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Emerging Accounts is about providing sales coverage for existing accounts. It is the ability to close new business within your area as well as identify new prospects. Attend conferences and industry events to stay ahead in the game. High level of communication skills, both written and verbal and sound presentation skills.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Emerging Accounts Person? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »