f# Công việc và cuộc thi

F# is an efficient programming language that has its foundations as a .NET framework. It was developed by Microsoft as an open source, multi-purpose programming language that aids developers to write basic code to provide solutions to difficult problems.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a f# Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Port application code from F# to Python We are looking for a skilled developer to port code from an existing web project (F#) to into a new Python based web application. The application powers a REST/JSON API as well as a message queue ([url removed, login to view]). The inputs and outputs (API and messages) must remain identical to the current state in order to prevent client-side failure. This is essentially a code translation ta... 12 Python, Kiểm tra kỹ thuật tự động, f# Jan 18, 2018 Jan 18, 20185n 12g ₫19510604
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »