Lưu đồ Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Flow Chart Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
App Userflow We need a designer that can create a "user-flow document" using our existing design files and prototype. Attached is an example of an old one - we would like it set up exactly like this one so that we can send over to developers. 17 Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, UX Design, Wireframes, Lưu đồ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185n 9g $128
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »