FreeSwitch Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a FreeSwitch Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
freeswitch project I would like to build a script where two parties can enter in contact each other. I have customers and delivery man. I need my customer to be able to call delivery man, and delivery man to be able to call customer. Each party call a unique phone number and call will automatically divert other party mobile phone based on database query. I have a database with current deliveries. I know customer ... 7 PHP, Linux, Asterisk PBX, VoIP, FreeSwitch Jun 21, 2018 Jun 21, 20185n 5g $323
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »