GameSalad Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a GameSalad Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a game . I shall provide details individually . I need a game . I shall provide details. I need Android game , IOS game and desktop game . I can also hire developers separately. 26 Thiết kế trò chơi, Cocoa, Unity 3D, Phát triển game, GameSalad Oct 17, 2017 Hôm nayĐã kết thúc ₫14568182
unity navmeshagent we need someone to code Navmeshagent unit co-ordination. Using the native unity navmesh ai on multiple units causes the units to push each other. The code we require stops the units from performing this behavior. I have attached a sample mpg displaying the behavior that we want to avoid. i have also attached the demo source code. the demo source code can be attached to a cube on a navmesh with ... 14 Kinect, Unity 3D, OpenGL, GameSalad, Adobe Air Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Đã kết thúc ₫12250000
Project for appmechanic -- 2 Hi appmechanic, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Maya, Kinect, Unity 3D, , Phát triển game, GameSalad Jul 12, 2017 Jul 12, 2017Đã kết thúc ₫6954545
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »