GarageBand Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a GarageBand Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
MUSIC COMPOSER WANT GOOD MUSIC COMPOSER BY MY LYRICS ! 43 Dịch vụ audio, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh, Sản xuất âm thanh, GarageBand Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Đã kết thúc ₫582071
Music Composer I am directing a dance drama and was looking for a music composer 66 Dịch vụ audio, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh, Sản xuất âm thanh, GarageBand Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Đã kết thúc ₫3863636
Tune the voice for garageband song Tune the voice for garageband song and make it better. 25 Dịch vụ audio, Âm nhạc, Sản xuất âm thanh, GarageBand Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Đã kết thúc ₫486306
Rap and Pop Producer that uses Garage Band app I'm looking to work with a rap producer and a pop producer on 2 rough beats I have. If you do both rap and pop beats that's good, you could be hired for both. I need a producer that uses the Garage Band app or can download and use it. The instrument that I use in both beats are from the GB app (it is not in the Garage Band desktop DAW) and that sound can't be found anywhere else... 8 Âm nhạc, Sản xuất âm thanh, GarageBand Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Đã kết thúc ₫727273
I need a Garageband expert I have a tune in my head. I'd like it made into a Garageband song. 9 GarageBand Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Đã kết thúc ₫2954545
final cut pro x teacher I just downloaded the final cut pro x app and I want a professional to teach me how to use it am in al ain so i need someone to come to me and teach me 7 After Effects, Final Cut Pro, Biên tập video, GarageBand, Adobe Captivate Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Đã kết thúc ₫3750000
Live Band or DJ Hire Seeking quotes for a function on the Friday 8th December. 2-3 hours. Interested in DJ or live band. Needed for the Friday 8th December. Looking for quotes around $500. 1 GarageBand Sep 4, 2017 Sep 4, 2017Đã kết thúc ₫10022727
netflix hedge 3 GarageBand, Alibaba, Airbnb, Kính tiềm vọng Jul 15, 2017 Jul 15, 2017Đã kết thúc ₫10417656
Showing 1 to 8 of 8 entries
« 1 »