GarageBand Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a GarageBand Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a Garageband expert I have a tune in my head. I'd like it made into a Garageband song. 7 GarageBand Oct 19, 2017 Oct 19, 20173n 2g ₫3113636
final cut pro x teacher I just downloaded the final cut pro x app and I want a professional to teach me how to use it am in al ain so i need someone to come to me and teach me 7 After Effects, Final Cut Pro, Biên tập video, GarageBand, Adobe Captivate Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Đã kết thúc ₫3750000
Club workers in new modern opening club I'm looking for facility for rent for clubbing purposes and looking for: - DJs (Playing songs of bands from harmo in every of specified days) - Webmasters (Website, faceboook funpage, making harmos [booking bands,events,dj's setlists basing on clients recommended bands in specified days, emails]) - Talented arduino programmists [Lasers and leds in drums, guitars, christmas trees and g... 6 Âm nhạc, Tổ chức sự kiện, Lập trình C++, Arduino, GarageBand Sep 8, 2017 Sep 8, 2017Đã kết thúc ₫1227273
Live Band or DJ Hire Seeking quotes for a function on the Friday 8th December. 2-3 hours. Interested in DJ or live band. Needed for the Friday 8th December. Looking for quotes around $500. 1 GarageBand Sep 4, 2017 Sep 4, 2017Đã kết thúc ₫10022727
netflix hedge 3 GarageBand, Alibaba, Airbnb, Kính tiềm vọng Jul 15, 2017 Jul 15, 2017Đã kết thúc ₫10417656
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »