Geographical Information System (GIS) Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.8 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - khoảng 200 USD với các dự án trung bình đã hoàn thành.                          Cho dù bạn cần tiếp cận thị trường nào, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới,                          sẵn sàng làm việc với bạn để đưa doanh nghiệp của bạn vượt ra khỏi ranh giới thông thường.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Geographical Information System Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
help me for a project i had a project base on Geographical Information Systems please contact me to explain you privately the project Geographical Information Systems (GIS) - Map creation - ArcGIS - Google Earth & Google Maps - GeoServer 30 Bản đồ học & Bản đồ, Định vị, Google Maps API, Địa chất công trình, Geographical Information System (GIS) Jun 12, 2018 Jun 12, 20181n 12g $245
Geographic Information System (GIS) Python river analysis_ I have two shape files that shows river area and river cross sections, I would like to measure the river area and width for each cross sections. river cross sections shows , depth , elevation 33 Python, Geographical Information System (GIS) Jun 8, 2018 Jun 8, 20184n 23g $38
Thiết kế 3D, Geographical Information System (GIS), Thiết kế đồ họa, Minh họa, Landscape Design Jun 5, 2018 Jun 5, 20182n 7g
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »