Grails Công việc và cuộc thi

*
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Grails Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Centinela Web App Hi Developers! Well, i have a desktop app developed in Java of course, it working well i like it so much. But my new clients wants a web version of my software. I have a DB in postgres, i want to migrate to web. ez? I can write the requirements in english no problem. 29 Java, JavaFX, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Grails Oct 12, 2017 Oct 12, 2017Đã kết thúc ₫49159091
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »