Grails Công việc và cuộc thi

*

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Grails Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Migrate Grails + PostgreSQL project to a new version I have a Grails + Posgres project and I need to migrate to a new version. - Must work in productive enviroment, remotely. Versions to migrate: Grails: 2.3.11 to 3.3.6 PostgreSQL: 9.5 to 10.4 Freelancer must have previous experience in this tasks 2 PostgreSQL, Grails Jun 18, 2018 Jun 18, 20181n 22g $105
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »