GTK+ Công việc và cuộc thi

GTK+ is an extremely usable, feauture-orientated toolkit that is utilised for creating graphical user interfaces (GUIs) with cross platform compatibility and a simple API.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a GTK+ Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Modify an existing source for ESC/POS I have all the sources of a glade C software (GTK2). I need to add a counter for each scan, display the counter and endorse the scanned paper (the software is doing that already but I need to make a rearrangement of the interface). For more information please don't hesitate to contact me. 5 Lập trình C, GTK+, Linux Apr 14, 2018 Apr 14, 2018Đã kết thúc ₫5886364
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »