HBase Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a HBase Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Need docker environment that is capable of running my application which needs java, python, hadoop, spark and hbase I have a spark application which pulls information from a HDFS file system and insert data to HBase or vise versa. I need need a docker environment where i can test my spark application. The docker environment can be either single standalone node with java, python, hadoop, spark and hbase running in it or a cluster running spark and hbase on different nodes. I want in such a way that if i execut... 4 Linux, Hadoop, HBase, Spark, Docker Jun 23, 2018 Jun 23, 20185n 15g $61
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »