Công việc hàng đầu

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  9,914 công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Cần chỉnh sửa video cho kênh youtube và tik tok

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Dự án website agency VSiTa Media. Dựng lại theo layout demo

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Cần tuyển editor Mô tả công việc: -Chỉnh sửa video ngắn 1 phút và các video dài 15 phút -Lồng nhạc, tạo phụ đề, tạo hình ảnh minh họa, tạo hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hấp dẫn, hài hước, vui vẻ. -sản xuất nội dung video cho kênh TikTok, Youtube Shorts, Facebook, Instagram Reels và các hoạt động nội bộ. - Sáng tạo nội dung và lên kịch bản, quay clip, dựng clip. Tiêu chí hoàn thành công việc: - Số lượng, chất lượng visual content theo đúng kế hoạch nội dung. - Quay và dựng video đúng thời hạn. Yêu cầu: - Hiểu biết về truyền thông, cập nhật nhanh các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hay, phù hợp với ...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Tuyển editor 5 ngày left

  Cần tuyển editor Mô tả công việc: -Chỉnh sửa video ngắn 1 phút và các video dài 15 phút -Lồng nhạc, tạo phụ đề, tạo hình ảnh minh họa, tạo hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hấp dẫn, hài hước, vui vẻ. -sản xuất nội dung video cho kênh TikTok, Youtube Shorts, Facebook, Instagram Reels và các hoạt động nội bộ. - Sáng tạo nội dung và lên kịch bản, quay clip, dựng clip. Tiêu chí hoàn thành công việc: - Số lượng, chất lượng visual content theo đúng kế hoạch nội dung. - Quay và dựng video đúng thời hạn. Yêu cầu: - Hiểu biết về truyền thông, cập nhật nhanh các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hay, phù hợp với ...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  1. Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu: + Đội tuổi: Trên 18 tuổi + Sinh viên năm 01 - năm 03: 19 tuổi - 22 tuổi + Thời gian chạy chiến dịch: Tháng 10/2023. + Khu vực: Đà Nẵng và lân cận. 2. Xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch Digital Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng: Google, Facebook, Tiktok 3. Lập kế hoạch, triển khai và liên tục theo dõi mức độ hiệu quả của Digital Marketing trên các nền tảng trên 4. Báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch: CPC, CPL, CTA.

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Sử dụng reactjs, html, css, javascript. Chỉ cần giao diện, ko đạo văn, ib riêng để nhận tài liệu về dự án

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  I need to program a game server 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Bạn hãy xem mẫu ở file video đính kèm, hoặc truy cập đường link: Tôi cần sao chép trò chơi này sử dụng Client Cocos Creator, Server C# và Data SQL server

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  RITAM MONDAL 6 ngày left

  Website Development Project Description Skills and Experience: - Proficient in website development - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Strong knowledge of programming languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with content management systems (CMS) and responsive design principles - Ability to troubleshoot and debug website issues Requirements: - Develop a professional and modern website for the client - Incorporate the client's branding and design preferences into the website - Create an intuitive and user-friendly navigation system - Optimize the website for search engine visibility - Implement necessary features and functionalities requested by the client - Ensure the website is responsive and compatible with different devices an...

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a platform where I can check the results for various APIs. The platform should be able to handle the Google search API, Google custome Search Jason api , Amazon data API etc. I am open to suggestions for specific requirements for the platform. Skills and experience needed for this project: - Any relevant language - Experience in working with APIs, particularly Google search API and Amazon data API - Ability to create a user-friendly platform for checking API results - Knowledge of API integration and data handling

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 lượt đặt giá
  Install ERPNext on Ubuntu 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me install ERPNext on my Ubuntu 22.04 LTS virtual machine. Requirements: - Experience with ERPNext installation on Ubuntu - Knowledge of Ubuntu 22.04 LTS - Familiarity with virtual machine setup and configuration Specifics: - I would like the latest version of ERPNext to be installed - The installation will be on a virtual machine Please provide your relevant experience and expertise in your proposal. Thank you!

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  DNS / elementor pro issues 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We need assistance to resolve an issue with DNS and behind that an issue regarding elementor pro plugin, that will not update. The issue is surrounding

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Trophy icon SIGN – RAVENSHOE MARKETPLACE 10 ngày left

  I am looking for a designer to create signage for the Ravenshoe Marketplace project. I would like the sign to have a bold and vibrant color scheme. Skills and Experience: - Experience designing both indoor and outdoor signage - Strong sense of color and ability to create bold and vibrant designs SIGN – RAVENSHOE MARKETPLACE "Ravenshoe Marketplace" is a project name for a venue for public/community market stalls (where community members will have space to sell their goods/services). SPECIFICATIONS: The ‘Ravenshoe Marketplace’ sign must be ORIGINAL/UNIQUE, colourful (bold/bright colours), and include wording/text (Ravenshoe Marketplace) and a picture/image/graphic that complements the ‘marketplace’ theme (please do not include people in the picture...

  $64 (Avg Bid)
  Bảo đảm Niêm phong
  $64
  0 bài tham dự

  Project Title: Making Social Media Advertisement for School Requirements: - Create advertisements for Facebook to enhance the school's reputation. - The advertisements should be informative in style. - The main goal of the advertisements is to enhance the school's reputation. - Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in designing eye-catching advertisements for Facebook. - Knowledge of social media marketing strategies to increase engagement and reach. - Ability to create informative and visually appealing content. - Understanding of the target audience and the school's brand image. - Previous experience in creating advertisements for educational institutions or similar projects would be preferred. Platforms: - Facebook Style: - Informative

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Eine existierende Software soll mittels einer Webseite mit Affiliate Link verkauft werden. Die Webseite soll zusätzlich regelmäßig Content erhalten mittels Howto‘s und Supportberichten. Idealerweise wird WordPress als Plattform genutzt.

  $473 (Avg Bid)
  $473 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  EASY WRITER 6 ngày left

  I am looking for assistance with technical writing on a specific topic. I need a professional writer to do the research, develop ideas, and construct a clear and concise written piece. The topic is related to (describe topic) and the output needs to follow specific standards. The project requires strong research skills as well as top-notch writing ability. Although I cannot provide detailed references, I will be able to provide some general information and guidelines that the writer must adhere to. I am expecting a high-quality end product that is professional and well-written. Thanks for your time and I look forward to working with you.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Translation from English to Hindi 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  If you are interested in the project kindly contact on telegram:@JamesHarrison8 your name email and country name

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Editing of Advanced Medical/Biochemical Training Material Edit training material based on Chat GPT content. Add citations and references (up to 25) originality report. Structure and editing should maintain proposed material. Adds may be needed during the process. Around 10k words need to complete it within 5 days and budget 40$ AUD fix price. If you agree with my budget then place your Bid.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Copy and paste 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to assist me with a data entry task. The purpose of this project is to copy and paste a small amount of data, specifically under 100 entries. The preferred format for the copied data is a Word document. Skills and Experience: - Proficiency in data entry and attention to detail - Familiarity with Word document formatting - Ability to accurately copy and paste data - Time management skills to complete the task efficiently If you have experience with data entry and can effectively copy and paste data into a Word document, please bid on this project.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for expertise to help me with a specific project that I have in mind. I am looking for someone with a business background, capable of helping me achieve the medium sized goals I have for this project. I need someone who can take my rough ideas and turn them into something real, who's able to think critically and implement solutions I may not be aware of. I look forward to finding the right expert to assist me in bringing my vision to reality!

  $569 (Avg Bid)
  $569 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am in need of a Google ads expert who can help me run ads for my smm panels. The ideal candidate should have experience in managing Google ads campaigns and should be knowledgeable about the smm panel industry. Budget: $500 - $1000 - The candidate should be able to work within this budget and optimize the ad spend to maximize results. Target Audience: - Age group: The ads should target a specific age group most likely to be interested in smm panels services. - Interests: The ads should be tailored to target individuals who have shown an interest in smm panels or related topics smm panels services. - Geographical area: The ads should be focused on specific geographical areas where there is a high demand for smm panels services. Campaign Duration: 6 months - The candidate should be ab...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced freelancer to help me with setting up the margins on both a print and ebook version for Kindle Direct Publishing (KDP). Additionally, I need help enriching more than 10 of my illustrations. The illustrations are colored and need additional design work to create a visually appealing product. The ideal applicant for this job should be proficient in KDP, proficient with graphic design and illustration, and able to adhere to tight deadlines. If you feel like you are a great fit for this project, please apply now!

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  INTRADAY TRADING 6 ngày left

  INTRADAY TRADING I am looking for a freelancer who can assist me with intraday trading in the stock market. Markets: Stocks & INDICES Trading Strategy: Technical Analysis Preferred Trading Tools/Platforms: I have specific tools/platforms Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in intraday trading in the stock market - Expertise in technical analysis and its application in intraday trading - Familiarity with specific tools/platforms (to be provided by the client) - Ability to analyze market trends, patterns, and indicators for effective trading decisions - Proficiency in risk management and portfolio optimization techniques - Strong analytical and decision-making skills - Excellent communication and collaboration skills for regular updates and discussions with the...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 lượt đặt giá
  Graphic design 6 ngày left

  I am looking for a skilled graphic designer to create a print design for me. While I don't have a specific design in mind, I have a general idea of the project I'm looking for. Additionally, I do have specific colors and brand guidelines to follow. Therefore, I require someone with a good sense of design and creativity, who can follow orders while staying true to my vision. If you believe that you are the right person for this job, I look forward to hearing from you!

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  NEW LOGO needed for Kiwiflow Software Solutions Agency We are a CRM, Software, Systems, Slaes and Marketing Agency looking for two logo variation designs One for the software and one for the Favicon First Logo should be : 3500 x 900 PX Second should be : 500 x 500 PX REQUIREMENTS - The logo should represent FLOW and Technology - Colours may be what ever colour you wish however ORANGE seems to be nice and familiar with CRMs - Dont make it look intimidating - Must represent an easy to use platform - Minimal Colour palette 1-3 colours Thanks guys cant wait to see you designs

  $5 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $5
  1 bài tham dự

  I am looking for an experienced SEO expert who can conduct an in-depth audit of my Wordpress blog and fix any issues related to SEO, indexing, speed, and accessibility. My main goal is to improve search engine rankings and increase organic traffic. Currently, I have done some SEO work myself but need help to further optimize my website. Specifically, I want to focus on improving site speed and performance. This includes optimizing page load times, minimizing server response time, and improving overall website performance. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in conducting SEO audits and implementing fixes - Deep understanding of Wordpress and its SEO capabilities - Knowledge of technical SEO best practices - Expertise in improving site speed and pe...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional to help me successfully complete a video editing project. I do not have any preferences or specific requirements for this project, so I am open to any expert insight and suggestions. The desired completion time for this project is 1-2 weeks. If you have extensive experience with video editing and are interested in this project, please contact me.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help me with my internal fitout plans project. We have the design completed and all internal finishing selected. We're looking for a draftsman to complete working drawings including Electrical/plumbing including elevations for cabinetry. This is our 16th location so we have many prior reference plans to work off. Seeking to have this completed ASAP.

  $584 (Avg Bid)
  $584 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I need I am looking for a skilled freelancer to improve on my MLM-based website. The website is currently fully operational (since I bought a ready-to-use template from codecanyon). However, I need to make a few changes to the registration form structure, registration button, and binary tree to detect multiple binary plans on one account. More clear documentation is ready to send especially on the registration feature. This is currently are stage 1 of many changes and improvements that I need, looking forward to seeing your offer.

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Web3 App to Book Movie Tickets booking 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Web3 application development to movie tickets

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  3d rendering 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled 3D rendering expert to create high-quality architectural visualizations for my project. The purpose of the rendering is to showcase the architectural design and provide a realistic representation of the project. Requirements: - Experience in architectural visualization - Ability to create high-detail renderings - Proficiency in 3D rendering software - Attention to detail to accurately follow the detailed instructions provided The ideal candidate will have a strong portfolio demonstrating their expertise in architectural visualization and the ability to create high-quality renderings. They should be able to bring my detailed instructions to life and provide a realistic representation of the project.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  اريد تصميم المساحة الخارجية للمنزل ( بين المنزل والسور الخارجي ) .. المساحة تقريبا 80 متر مربع.. لدي كل الافكار فقط احتاج لمن يطبقها ويحولها لتصميم.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Looking for AI software to generating leads targeted leads. I have example software to compare. Thanks.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking to hire a Google ads expert to run various types of ads for sales of my digital services. My budget for the Google ads campaign is between $500 and $1000. The target audience for the ads is Usa & India. Skills and Experience: - Proven experience in running successful Google ads campaigns - Deep understanding of digital products and services - Knowledge of international marketing strategies and targeting - Ability to optimize ads for maximum conversions and sales - Strong analytical and reporting skills to track the performance of the ads - Excellent communication and collaboration skills For better understanding check the file given below

  $816 (Avg Bid)
  $816 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  A Database 6 ngày left

  I must set up a database to separate our club's paid-up members from non-paid-up members. From the database, I must be able to print a separate list of name and address labels for paid and non-paid members. Paid-up members shall be given access to an online forum and a special section where they can upload details of their vehicles. Once memberships are not renewed access to the forum and list of vehicles is to be removed.

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled and experienced video editor and content team to work with on a monthly basis. The project requires the following: Type of Videos: - YouTube videos Content Creation: - Yes, I need both content creation and video editing Number of Videos: - More than 10 videos need to be edited each month Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software and tools - Ability to create engaging and high-quality content - Experience in editing YouTube videos and optimizing them for maximum reach and engagement - Strong understanding of social media trends and best practices - Creative mindset and ability to think outside the box to create unique and compelling videos If you have the necessary skills and experience, and can handle a monthly workload of more than...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me create an AI chatbot with dedicated knowledge within my working field. The chatbot will be built locally on my PC, where I should be able to train it accordingly with new knowledge etc. If you have the necessary expertise and are interested in working on this project, please submit your proposal.

  $391 (Avg Bid)
  $391 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Social media ad 6 ngày left

  I'm looking to get an ad created for social media, specifically Instagram. The aim of this ad is to promote a specific product or service. I'm specifically wanting to target women from 20 to 50 years old. I want someone who is experienced in creating ads for these platforms and can help me get the greatest reach and engagement.

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I'm looking to get an ad created for social media, specifically Instagram. The aim of this ad is to promote a specific product or service. I'm specifically wanting to target women from 20 to 50 years old. I want someone who is experienced in creating ads for these platforms and can help me get the greatest reach and engagement.

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  programer needed to make a game 23 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a talented programmer to develop a game for a mobile platform. The desired style of the game is 2D, and it will take more than a month to complete. The right candidate needs to possess strong technical knowledge and experience with developing mobile games in this style. Moreover, they must possess strong skills in programming, animation, 3D modelling, and other necessary aspects. We want an innovative team who can work on a collaborative development in tight deadlines. Creativity and being able to work on a high level of detail are important too. An understanding of game design is also necessary. We expect all the milestones to be completed on time, with regular updates. A strong background in coding and after-development support is highly appreciated. If...

  $30000 - $50000
  Gấp Niêm phong NDA
  $30000 - $50000
  2 lượt đặt giá
  Website fix 403 Forbidden Access 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Website fix 403 Forbidden Access Main Issue: 403 Forbidden Access Platform: WordPress Administrative Credentials: Yes Skills and Experience Required: - Strong understanding of WordPress and its security features - Experience in troubleshooting and resolving 403 Forbidden Access issues - Knowledge of web server configurations and access permissions - Familiarity with website security best practices - Ability to analyze and debug code - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Effective communication and collaboration skills

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Contant writer 6 ngày left

  I am looking for a freelance content writer who can create educational content with a formal writing style for the general public. The purpose of the content is to educate and inform the audience about a specific topic. Ideal skills and experience for this job include: - Strong research abilities to gather accurate information - Excellent writing skills with a formal tone - Ability to present complex ideas in a clear and concise manner - Understanding of the needs and interests of the general public The content should be well-structured and engaging, providing valuable information to the readers. If you have experience in creating educational content for the general public with a formal writing style, please submit your proposal.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Work to be done 6 ngày left

  Data Entry Specialist Needed for Small Project Skills and Experience: - Proficient in data entry tasks with high accuracy - Excellent attention to detail - Familiarity with data entry software and tools - Ability to meet tight deadlines Project Overview: We are looking for a skilled data entry specialist to help us with a small project. The ideal freelancer will have experience in accurately entering data and meeting deadlines. Responsibilities: - Enter up to 100 entries into our database - Ensure accuracy and completeness of data entered - Meet project deadline of within a week If you have a strong attention to detail and are experienced in data entry tasks, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and your availability to start.

  $452 (Avg Bid)
  $452 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Copy type 1 - 200 pages 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled freelancer to copy type 1 - 200 pages of a book. The subject matter of the book is technology, and the desired tone is entertaining. The deadline for the completion of the copy is within a week.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  Hussainbepari 6 ngày left

  My name is Hussainbepari and I am looking for a talented graphic designer to help me create a unique abstract design for my project. The design should reflect an understanding of minimalism and creativity. I'm aiming to complete this project within less than a week, so I need someone who can work quickly yet efficiently. If you have experience and a great track record with graphic design, please reach out and let me know. I look forward to seeing the amazing ideas you can come up with!

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to develop a IFSC based website that will provide banking services related to IFSC codes. The website should have additional features such as user registration and live chat. I have no preference for the platform and would appreciate any recommendations.

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Application 6 ngày left

  I am looking to hire a Freelancer to develop a mobile application for me. The application needs to be developed for the iOS platform. I have a detailed plan for the design and layout of the application that I would like followed. The main purpose of the application is to provide an e-commerce platform, allowing users to buy goods. This application will require a secure payment system, in addition to user registration and product browsing/search capabilities. It also should provide an intuitive user interface to ensure an enjoyable experience for users. If you feel you have what it takes to develop an application with the specifications I outline, please contact me. Thank you for your time.

  $2326 (Avg Bid)
  $2326 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Build android app 6 ngày left

  Intelligent gallery app for android. App has recognise pictures and tag by himself. Then you could search photo by tag

  $262 (Avg Bid)
  $262 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá