Tự động trong nhà Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Home Automation? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Add feature to home assistant I would like to add OSRAM LIGHTIFY Dimming switch to home assistant 1 Python, Tự động trong nhà Jun 20, 2018 Jun 20, 20185n 20g $4
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »