HomeKit Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a HomeKit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Force sensitive resistor system development - basic I am looking for someone to build me a basic force sensitive resistor system that transmits the data (pressure or no pressure) to an excel spreadsheet showing a 0 (no pressure) or 1 (pressure) this system will need to be scaleable if successful. A wireless option would be preferable but no necessary if cost becomes prohibative. This project is for the design of the system and the outline of hard... 9 Kĩ thuật, Thiết kế vi mạch, HomeKit Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Đã kết thúc ₫3048295
Voice controlled vending machine Modify an existing vending machine to respond to verbal commands "Computer, Coca Cola" "Computer, Water" The vending machine will be retrofit with a touch screen to resemble a replicator from Star Trek Voyager or Star Trek the Next Generation. Please use this video as inspiration --> [url removed, login to view] 8 Kĩ thuật, Mac OS, Kĩ thuật cơ khí, Phát triển phần mềm, HomeKit Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Đã kết thúc ₫79831100
Carpentary Relaminate my kitchen cabinets and tv console and living room cabinets, reinstall my built in fridge and repolish my marble flooring, minor handyman job and electrician job (changing of switches) 0 Thiết kế Nhà, Tự động trong nhà, Bài trí nội thất, HomeKit Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Đã kết thúc -
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »

Xem nhiều hơn:

apple homekit