HomeKit Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a HomeKit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Home decore Home cleaning 0 HomeKit Mar 2, 2018 Mar 2, 2018Đã kết thúc -
Cleaning the house and eveything Cleaning the house and dishes 0 Housework, Quét dọn nhà, Nước nóng, Bài trí nội thất, HomeKit Feb 23, 2018 Feb 23, 2018Đã kết thúc -
Voice controlled vending machine Modify an existing vending machine to respond to verbal commands "Computer, Coca Cola" "Computer, Water" The vending machine will be retrofit with a touch screen to resemble a replicator from Star Trek Voyager or Star Trek the Next Generation. Please use this video as inspiration --> [url removed, login to view] 8 Kĩ thuật, Mac OS, Kĩ thuật cơ khí, Phát triển phần mềm, HomeKit Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Đã kết thúc ₫79831100
Carpentary Relaminate my kitchen cabinets and tv console and living room cabinets, reinstall my built in fridge and repolish my marble flooring, minor handyman job and electrician job (changing of switches) 0 Thiết kế Nhà, Tự động trong nhà, Bài trí nội thất, HomeKit Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Đã kết thúc -
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »

Xem nhiều hơn:

apple homekit