HR Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
HR sales require developing account relationships by prospecting, presentation, negotiations and an eventual sale. It also requires an understanding of the market position in terms of product and service offering as well as competitor activities. Timely and accurate reporting showing sales statistics in areas of growth upsells and overall sales performance.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a HR Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »