IDM Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
IDM Sales requires passion for Cloud technologies and enterprise level projects. A strong technical background is required and Active Directory knowledge, Microsoft Identity Manager (MIM) is highly preferred. Suitable for the consultant experienced in dealing with key stakeholders. Working around hybrid cloud solutions, technology rationalization using consulting and technical skills.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an IDM Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »