Interpreter Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Interpreter? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
I need someone to translate a XLS file from Bulgarian to Romanian ASAP I am looking for experience intepreter that is able to translate XLS file with products from Bulgarian to Romanian as quickly as possible 3 Interpreter Jun 21, 2018 Jun 21, 20185n 13g $16
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »