ISV Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
ISV Sales require the sale of technology software products and cloud services. Skillful at negotiating with prospects, clients and senior management. This role suits someone who loves exceeding sales objective and has strong cloud sales background. Presentation skills, written and verbal communication required. Ability to act and think fast independently within a fast-paced environment.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an ISV Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »