JD Edwards CNC Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a JD Edwards CNC Specialist? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
CNC small component prototype CNC small metal components measuring 20mm x 15mm. Metal includes aluminum and possibly other. This is for a prototype product that may lead into a full production product. 12 Sản xuất, JD Edwards CNC Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Đã kết thúc ₫3055363
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »