Jinja2 Công việc và cuộc thi

Jinja2 is a quick, efficient templating language for Python. It is modelled on Django's templates and has whole unicode support, auto-escaping and a discretionary integrated sandboxed execution environment.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Jinja2 Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Jinja template page in flask Need to add a page to the existing project. Also need to write a bit of CSS to make the app look good. 16 Javascript, Python, CSS, HTML, Jinja2 May 17, 2018 May 17, 20182n 23g ₫2749075
erpnext Print Format customize the print format template 10 Python, Jinja2 Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Đã kết thúc ₫568182
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »