Julia Language Công việc và cuộc thi

The Julia language is an extremely high level, high performance programming language that is employed for numerical computing. It overcomes two language issues by merging the simplicity of R and Python with the ability of C and Fortran.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Julia Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a programmer who master Lisp and Julia to create search engine We already make a website for search engine but it is in PHP and scraping data using Curl, we need to change it by using Lisp / Julia. More details will be given when recruited. Thank You 0 Lập trình C, Fortran, HTML5, Lisp, Julia Language May 7, 2018 May 7, 2018Đã kết thúc -
Need a programmer Need someone who is good at Julia and Matlab Details will shared personally 7 Matlab and Mathematica, Julia Language Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Đã kết thúc ₫295455
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »