JUnit Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.1 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a JUnit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
simple junit test A simple junit test of a java program 36 Java, Kiểm tra phần mềm, JUnit Apr 17, 2018 Apr 17, 20181n 5g ₫563281
add Junit test to a sample educational project I have a sample webservices and in memory data base project which has less than 10 small classes. I want to add unit test cases and integration test to the project. Code is in very good quality. 11 Java, Kiểm tra phần mềm, JUnit Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Đã kết thúc ₫891504
Java issue [url removed, login to view]: Cannot explode '[url removed, login to view]' using 'loginDataProviderAsExcel' due to: Cannot cast to either Object[][], Object[], String[], or Iterable because data was: null 18 Java, Kiến trúc phần mềm, JUnit, Selenium Webdriver Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Đã kết thúc ₫538861
write unit testt cases Write the junit test cases for a aws lambda function 10 Java, JUnit Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Đã kết thúc ₫909091
write unit test casses Write the junit test cases for a aws lambda function 3 Java, JUnit Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Đã kết thúc ₫363636
Unit test casess Write the junit test cases for a aws lambda function 6 Java, JUnit Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Đã kết thúc ₫500000
Unit test cases Write the junit test cases for a aws lambda function 7 Java, JUnit Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Đã kết thúc ₫931818
QA Tester with Selenium Need experienced QA Tester (With Selenium) who can train and help me on a project. Its long-term (6 months + ) project and payments will be done every 15 days. 7 Java, SQL, Kiểm tra kỹ thuật tự động, JUnit, Selenium Webdriver Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Đã kết thúc ₫54431818
JUnit Test Cases / Db Unit Test cases Able to write test cases for coverage. Need expertise to compile test case for private methods. Code is not sharable, must able to work by connecting Webex meeting. 2 Java, JUnit Feb 18, 2018 Feb 18, 2018Đã kết thúc ₫500000
QA Tester with Selenium Need experienced QA Tester (With Selenium) who can train and help me on a project. Its long-term (6 months + ) project and payments will be done every 15 days. 15 Java, SQL, Kiểm tra kỹ thuật tự động, JUnit, Selenium Webdriver Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Đã kết thúc ₫52545455
Junior -- 2 I need a logo designed. 14 Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, JUnit Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Đã kết thúc ₫722402
Junior I need a logo designed. 11 Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, JUnit Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Đã kết thúc ₫323864
Need help with Mockito Urgent: Its a quick task(one bug fix) if you are expert in mockito. Apply only if you have experience working with mockito and Java. It'll hardly take half an hour(maybe less). Apply if you are available within few hours. Details: I have injected a Class with @InjectMocks. I want to mock the behavior of code of its constructor. 8 Java, JUnit Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Đã kết thúc ₫2286865
Unit testing and random testing in C++ Unit testing and random testing in C++ 16 Lập trình C, Java, Lập trình C++, JUnit Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Đã kết thúc ₫840909
Nearest Points using JUnit this is a project where you have to use two methods, recursion and exhaustive, You have two packages and classes, you have to type in only one class. 6 Java, Thuật toán, JUnit Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Đã kết thúc ₫1386364
Showing 1 to 15 of 15 entries
« 1 »