JUnit Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 26.5 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a JUnit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Set up project as gradle and do Junit testing (max £10) This Java project is completely finished but now it needs to be set up so it can work through the command gradle build. And do Junit testing on the project. 5 Java, JUnit Dec 10, 2017 Dec 10, 20175n 17g ₫578035
Java project - file reading/writing Read/write/edit files. writing unit tests to validate file manipulations. Able to provide examples. 34 Java, JavaFX, Kiểm tra phần mềm, JUnit Dec 5, 2017 Dec 5, 201719g 41t ₫761900
c++: Conversion from java Project is to convert a java file to c++ and write test cases that check for the function calls with help of static input for both java file and c++ file 13 Java, Kiểm tra phần mềm, Prolog, Lập trình C++, JUnit Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Đã kết thúc ₫704545
improve junit testing I need a professional JUnit [url removed, login to view] project is already done .there are some problems that need to be solved. java skills and Junit 12 Java, JUnit Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Đã kết thúc ₫1045455
Create and destroy mutants in java file with Junit Create some mutants in an existing java class which has its own test-class and find new mutants and also destroy them to make code more rebust 7 Java, JUnit Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Đã kết thúc ₫2022727
--junit testing I need professional java developer and JUnit [url removed, login to view] 70%was finished just there are some problems that need to be solve 20 Java, JUnit Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Đã kết thúc ₫590909
Java Manager Project Java project ( manager with UI ) need some with some classes and its packages. Medium length 40 % of the work completed. 18 Java, Git, Eclipse, JUnit Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Đã kết thúc ₫2840909
Nearest Points using JUnit this is a project where you have to use two methods, recursion and exhaustive, You have two packages and classes, you have to type in only one class. 6 Java, Thuật toán, JUnit Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Đã kết thúc ₫1386364
Showing 1 to 8 of 8 entries
« 1 »