JUnit Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 27.4 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a JUnit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
JUnit Test Cases / Db Unit Test cases Able to write test cases for coverage. Need expertise to compile test case for private methods. Code is not sharable, must able to work by connecting Webex meeting. 2 Java, JUnit Feb 18, 2018 Feb 18, 20183g 12t ₫500000
QA Tester with Selenium Need experienced QA Tester (With Selenium) who can train and help me on a project. Its long-term (6 months + ) project and payments will be done every 15 days. 15 Java, SQL, Kiểm tra kỹ thuật tự động, JUnit, Selenium Webdriver Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Đã kết thúc ₫52545455
Junior -- 2 I need a logo designed. 14 Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, JUnit Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Đã kết thúc ₫722402
Junior I need a logo designed. 11 Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, JUnit Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Đã kết thúc ₫323864
Java Developer with AWS experience REQUIRED: • Experience with Java, Javascript, HTML5. • Experience with AWS tools – EC2, S3, Cloud Formation, Cloud Watch, ElastiCache, RDS, DynamoDB • Experience creating quality code using Test Driven Development (TDD) • Knowledge and relevant work experience pertaining to UI development frameworks, Bootstrap, JSP technologies, Spring & Struts Framework, MVC Desi... 22 Java, SQL, JUnit, Apache Maven Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Đã kết thúc ₫54090909
Need help with Mockito Urgent: Its a quick task(one bug fix) if you are expert in mockito. Apply only if you have experience working with mockito and Java. It'll hardly take half an hour(maybe less). Apply if you are available within few hours. Details: I have injected a Class with @InjectMocks. I want to mock the behavior of code of its constructor. 8 Java, JUnit Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Đã kết thúc ₫2286865
Unit testing and random testing in C++ Unit testing and random testing in C++ 16 Lập trình C, Java, Lập trình C++, JUnit Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Đã kết thúc ₫840909
--junit testing I need professional java developer and JUnit [url removed, login to view] 70%was finished just there are some problems that need to be solve 20 Java, JUnit Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Đã kết thúc ₫590909
Nearest Points using JUnit this is a project where you have to use two methods, recursion and exhaustive, You have two packages and classes, you have to type in only one class. 6 Java, Thuật toán, JUnit Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Đã kết thúc ₫1386364
Showing 1 to 9 of 9 entries
« 1 »