Leap Motion SDK Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Leap Motion SDK Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Keyboard Using Leapmotion Trying to build a keyboard using Leapmotion for my Final year project 2 Javascript, Python, Unity 3D, Leap Motion SDK Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Đã kết thúc ₫7253313
leap motion A prototype​ for Data collection: Need to create three interaction style with touch screen (Microsoft surface tablet in vertical orientation) using Leap Motion controller. 1. As your finger approaches touchscreen target the leap motion be able to make the target bigger 2. As your finger approaches touchscreen target to move closer to the possible position where the finger might land on the scree... 0 Leap Motion SDK Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Đã kết thúc -
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »