Life Science Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Life Sciences Sale is about securing new clients from Medical and Biopharma prospects to drive consulting revenue for services and solutions for the brand. Be able to understand the complex life sciences environment and identify and influence the key decision-makers. Strong presentation skills including strong verbal communications required.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Life Sciences Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
environment cleaning and collection of hazardous waste 3 Lao động phổ thông, Life Science Sales Apr 18, 2018 Apr 18, 20184n 19g ₫34552555
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »