Lucene is a full text search engine library written in Java. Lucene creates a workable path for developers to add search functionality to apps and websites and the term also relates to other infrastructure it encompasses including elasticsearch, solr and lucene.net

Thuê Lucene Developers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD